Thư viện

1. Thông tin chung

Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập theo quyết định số 2235/QĐ-TCCB, ngày 26/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Được sự quan tâm, đầu tư của Nhà trường thời gian qua, Thư viện đã hoàn thành việc chuyển sang địa điểm làm việc mới (Tầng 2,3 - Nhà C6) và đi vào phục vụ bạn đọc từ ngày 05/08/2013. Với hệ thống các phòng phục vụ được sửa chữa theo mô hình mới khang trang, hiện đại với 7 phòng đọc và 2 phòng mượn, sở hữu trên 132.000 tài liệu sách báo các loại bạn đọc có thể lựa chọn nhiều hình thức sử dụng như đọc tại chỗ, mượn về nhà,…

Các chức năng chính của Thư viện bao gồm:

 • Cung cấp tài liệu cho bạn đọc đọc tại chỗ, mượn về nhà.
 • Tổ chức truy cập internet và các Cơ sở dữ liệu điện tử.
 • Đảm bảo môi trường tự học, tự nghiên cứu cho bạn đọc.
 • Xử lý nghiệp vụ và xây dựng các sản phẩm dịch vụ thư viện phục vụ bạn đọc.
 • Xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về công tác thư viện.
 • Cung cấp, quản lý thẻ cán bộ, học viên kiêm thẻ thư viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác mà Nhà trường giao.

Thông tin liên hệ cần thiết:

2. Cơ sở vật chất

 • Tổng diện tích: Trên 3.000 m2;
 • Tổng số phòng phục vụ bạn đọc: 09 phòng, bao gồm 02 phòng đọc điện tử, 02 phòng mượn về nhà, 05 phòng đọc tại chỗ;
 • Tổng số máy tính: 70 máy kết nối Internet;
 • Vốn tài liệu: Trên 132.000 tài liệu; CSDL tạp chí điện tử, BGĐT; 10 CSDL truy cập trực tuyến;
 • Hệ thống WIFI miễn phí toàn Thư viện.

3. Vốn tài liệu

Tài nguyên

Các nguồn tài nguyên chủ yếu của Thư viện:

- Sách (tiếng Việt, tiếng Anh)

- Thiết kế TN, luận văn, luận án

- Báo, tạp chí

Tài liệu truyền thống

- Sách: 11.550 đầu sách (132.690 bản). Trong đó sách ngoại văn 4.082 đầu sách (6.923 bản), còn lại là sách tiếng Việt (Giáo trình: 82.811 bản, Sách tham khảo: 16.623 bản).

- Tài liệu môn học (sách NXB Hàng hải): 368 đầu (11.675 bản).

- Báo, tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh: 170 loại.

- Thiết kế tốt nghiệp: 11.608 bản, kèm theo 7.357 bản vẽ.

- Luận văn thạc sĩ: 3.983 bản, luận án Tiến sĩ: 79 bản.

- Đề tài Nghiên cứu Khoa học: 972 bản.

Tài liệu điện tử

- CSDL do Thư viện xây dựng: 3.824 tài liệu và 164 đĩa CD-Rom tạp chí điện tử các ngành.

- CSDL liên kết với Trung tâm Học liệu Thái Nguyên với 45.502 tài liệu.

- Cơ sở dữ liệu ProQuest Central với số tạp chí: 19.000 (13.000 tạp chí toàn văn các ngành).

- CSDL tiếng Việt, ngoại văn (Ebrary, ACM, Cengage, Mc Graw-Hill, IEEE) với trên 10.000 tài liệu, …

4. Các phòng phục vụ bạn đọc

- Phòng đọc Tổng hợp (350 chỗ): Phòng 301.

- Phòng đọc Ngôn ngữ: Phòng 302.

- Phòng đọc Thiết kế tốt nghiệp: Phòng 211.

- Phòng đọc Sau đại học và CTTT : Phòng 212.

- Phòng mượn sách Giáo trình: Phòng 209.

- Phòng mượn sách tham khảo: Phòng 210.

- Phòng đọc điện tử số 01: Phòng 207.

- Phòng đọc điện tử số 02: Phòng 208.

5. Sơ đồ tổ chức Thư viện