Giới thiệu chung

Phòng Quản trị - Thiết bị được thành lập theo Quyết định số 2233/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học hàng hải Việt Nam.

- Ngày thành lập: 26/9/2013

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 102, Nhà A1, số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3261.271 - Email: qttb@vimaru.edu.vn

Hình ảnh cán bộ, chuyên viên phòng QTTB