Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp lắp đặt Máy vi tính cho Phòng thực hành Khoa Máy tàu biển, Đóng tàu, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Công trình

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).