Tàu VMU Việt - Hàn

Tàu huấn luyện VMU VIỆT - HÀN được đóng năm 1993 tại Hàn Quốc, tàu được Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại vào năm 2020, với năng lực tiếp nhận tối đa là 202 người (bao gồm: 152 sinh viên và 50 sỹ quan, thuyền viên, giảng viên).

Các thông số chính của tàu: Số IMO: 8874196.

- Kích thước: LOA x B x D: 102,70 x 14,50 x 9,50 (m); Mớn nước: 5,4 (m)

- Lượng chiếm nước: 4.576 (tấn)

- Công suất máy chính: 2.942 (kW)

- Phòng huấn luyện/ mô phỏng: 02 (gồm: 1 phòng mô phỏng toàn phần thời gian thực buồng lái, 1 phòng mô phỏng thời gian thực buồng máy).

- Hội trường: 02 (1 hội trường 160 chỗ và 1 phòng hội thảo 100 chỗ), cùng các phòng học, thư viện, phòng tập thể thao,…

- Năng lực tiếp nhận: 202 người (bao gồm: 152 sinh viên và 50 sỹ quan, thuyền viên, giảng viên).

Tàu có khả năng cung cấp các khóa huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên ngành đi biển, sỹ quan hàng hải và thuyền viên cả nước, đặc biệt là Chương trình thực tập sỹ quan đáp ứng đầy đủ các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), điều mà chưa tàu huấn luyện hiện tại nào của Việt Nam có thể  thực hiện được. Sinh viên ngành đi biển sau khi tốt nghiệp, sẽ không phải đi thực tập sỹ quan từ 12 đến 36 tháng trên đội tàu thương mại như hiện nay, mà sẽ đủ điều kiện và khả năng thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan hàng hải trên tàu cấp không hạn chế, giống như sinh viên ngành đi biển của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,…