Tàu huấn luyện Sao Biển

Tàu huấn luyện Sao Biển được đóng năm 1970 tại Nhật Bản, tàu được Nhà trường đã mua lại và đưa vào sử dụng từ năm 1996 với năng lực tiếp nhận tối đa là 66 người (bao gồm: 48 sinh viên và 18 sỹ quan, thuyền viên, giảng viên). Đây là loại tàu chuyên dụng đầu tiên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam dành cho sinh viên ngành hàng hải thực tập, huấn luyện. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu huấn luyện như sau:

Tên tàu/Ship’s name: T/S SAO BIEN

Hô hiệu/Call sign: XVIK

Quốc tịch/Nationality : Vietnam

Cảng đăng ký/Port of Registry: Hải phòng

Số IMO/IMO number: 7046649

Phân cấp tàu/Classification: Cục đăng kiểm Việt Nam-VR

Số hiệu phân cấp tàu: VR701204

Năm và nơi đóng/Date and place of built: 1970-Japan, Usuki Iron Work Co.ltd

Chủ tàu/Ship's Owner: Vietnam Maritime University - VIMARU /Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Dung tích toàn phần/GT:  299

Dung tích thuần/NT: 90

Chiều dài lớn nhất/LOA37.70mtrs

Chiều rộng/Breadth: 7.80mtrs

Chiều cao mạn/Depth: 3.70mtrs

Mớn nước tối đa/Maximum draft: 2.728mtrs

Tên và kiểu máy chính/Name and type of main engine : HANSHIN- 6L27BHS

Công suất máy chính/Power of main engine: 700HP x 400 RPM

Tên-Công suất máy đèn/Name & Power of Diesel generators:

2 set x 100KVA. DAIHATSU 6PK-14A

Số MMSI/MMSI number: 574142000

Số Inmasat C/ Inmarsat-C number: 457414210