Tàu chở GAS VMU Shirai trọng tải 998MT

 

        Tàu VMU SHIRAI: được đóng năm 1989 tại Nhật Bản, tàu được Công ty Shirai Shipping (Nhật Bản) trao tặng cho Nhà trường vào năm 2015. Đây là loại tàu chở khí hóa lỏng LPG được Nhà trường sử dụng để đào tạo, huấn luyện những chương trình huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên trên các tàu chở khí hóa lỏng, với năng lực tiếp nhận tối đa là 15 người (bao gồm: 03 học viên và 12 sỹ quan, thuyền viên, giảng viên); bên cạnh đó, tàu còn được sử dụng kết hợp để vận tải khí hóa lỏng. 

        Tàu VMU SHIRAI số đăng ký VN-3865TG số hiệu 3WQT9, số IMO 89100330, loại tàu chở khí dầu hóa lỏng (có nén).

Tên tàu: VMU SHIRAI

 1. Nhà máy đóng tàu: HAKATA SHIP YARD-JAPAN
 2. Hạ thủy: 21-08-1989
 3. IMO Number: 8910330
 4. Hô hiệu: 3WQT9
 5. Treo cờ: Vietnam
 6. Chủ tàu: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 7. Đăng kiểm: VR
 8. Số phân cấp: VR894095
 9. Cảng đăng ký: Hải Phòng
 10. Loại tàu: Gas carrier- LPG với áp suất lớn nhất cho phép 18 kg/cm2
 11. Dung tích bình chứa hàng: 1503.692 m3
 12. Chiều dài toàn bộ 62.01 m
 13. Chiều rộng: 12 m
 14. Mớn nước mùa hè: 3.950 m
 15. Mớn nước mùa đông: 3.843 m
 16. Trọng tải mùa hè:  998.23 tones
 17. Tấn đăng ký: 998 tones
 18. Số thuyền viên cho phép: 12 người
 19. Xuồng cứu sinh: A . 2 xuồng x 10 người
 20. Main engine: Hanshin-LH31RG/MCO: 1800 Hp (1323 KW) x 370 Rpm

+ G/E No1 & No2: Yanmar- S165LT, 300 Ps x1200 RPM x 2 set

+ G/E No3: Yanmar- F5L912, 68 Ps x1200 RPM

 1. AC- GENERATOR:

            + GEN. No1 &2 : 250 KVAx445V x 60 Hz x1200RPM  x 2 set

            + Shaft GEN with Gear &clutch: 150KVA x 60 Hz x1200RPM  x 1 set

            + GEN. No3 &2 : 50 KVAx445V x 60 Hz x1800RPM  x 1 set

 1. Chân vịt thiết kế: 1 Định bước x 1 cái, 4 cánh, KalBC3, H/D= 2700 / 1926 mm

 

Ảnh: Ông Yutaka Yoshida - Giám đốc công ty Vận tải biển Shirai trao tặng tàu VMU Shirai cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam