Phòng thực hành Mô phỏng khai thác Cảng

Phòng thực hành mô phỏng khai thác cảng PL-TOS được Nhà trường đầu tư đưa vào sử dụng năm 2016.

- Địa điểm: Tầng 5 nhà A4 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Phòng thực hành Mô phỏng khai thác cảng thực hiện Mô phỏng giả lập thu nhỏ của 1 cảng container với các đối tượng vật lý movement trong cảng: tàu, container, chứng từ luân chuyển. Từng vị trí làm việc trang bị các máy tính, chạy các kịch bản nghiệp vụ theo quy trình khai thác cảng - thể hiện dữ liệu công tác điều hành theo thời gian thực, luân chuyển thừa hưởng dữ liệu, in ấn ra các chứng từ báo cáo và minh họa bằng Video/Hoặc 3D Emulation minh họa movement tương ứng ở bãi, cầu tàu, cổng…

- Phòng mô phỏng được thiết kế giống như tại cảng được phân làm khu vực như sau: Sa bàn mô hình thu nhỏ, có khả năng sắp xếp các khối mô hình: container, xe kéo, các loại cẩu (Gantry Crane, Reach stacker, RTG, stradle crane, Top Forklift) trên các mô hình cố định: cổng, bãi, cầu tàu.

Gồm 7 khu vực chính:

1. Trung tâm điều hành - Trung tâm dữ liệu (Control Center, Data Center)

2. Bộ phận Thương vụ - Dịch vụ khách hàng (Document Office, Customer Service)

3. Khai thác cầu tàu (Quay)

4. Khai thác bãi (Yard)

5. Khai thác cổng (Gate)

6. CFS/Logistics Office

7. Các đối tác liên quan: Hãng tàu, Hải quan,…

- Phần mềm khai thác cảng PL-TOS được dùng phổ biến tại các cảng hiện đại khu vực Đình Vũ, có quy trình Kinh doanh Thương vụ - Khai thác Cảng container theo chuẩn mực quốc tế.

Phần mềm mô phỏng đầy đủ 6 quy trình làm việc như thực tế gồm:

Quy trình nhập tàu

Quy trình xuất bãi

Quy trình hạ bãi

Quy trình xuất tàu

Quy trình dịch vụ đóng/rút tại bãi; dịch vụ đăc biệt tại bãi

Thương vụ

Thông qua hệ thống mô phỏng khai thác cảng PL-TOS, sinh viên có thể nhìn toàn cảnh hoạt động của cảng theo các quy trình, có sự điều khiển của hệ thống máy tính. Sinh viên trực tiếp thực hành trên các máy tính thật ở từng vị trí một và có thể đổi vị trí cho nhau để trải nghiệm.