Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình

1. Thông tin chung

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình đặt tại Phòng 101 – Tầng 1, Nhà A9, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được đầu tư trang bị theo Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Hàng hải  và Đóng tàu Trường đại học hàng hải từ năm 2010.

2. Chức năng khai thác

- Chức năng đào tạo:

  •  + Môn học: Vật liệu xây dựng;
  •  + Loại hình hoạt động: thí nghiệm;
  •  + Lưu lượng sinh viên: từ 500 - 600/năm. Năng suất phục vụ từ 10 – 15 sinh viên/ nhóm thực hành.
  •  + Lao động sản xuất: Phục vụ học tập, lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học.