Phòng thí nghiệm Cầu đường

Phòng thí nghiệm Cầu đường, Khoa Công trình đặt tại P.104, Nhà A9-2, khu Hiệu bộ, các trang thiết bị thí nghiệm được Nhà trường trang bị và từ các nguồn dự án: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Hàng hải và Đóng tàu trường Đại học Hàng hải” và dự án thiết bị thí nghiệm của phòng thí nghiệm cầu Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Chức năng khai thác

Phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo thí nghiệm các môn học: Vật liệu xây dựng với lưu lượng sinh viên: 3-5 lớp/năm, số lượng: 15sv/buổi.

Phòng thí nghiệm có chức năng chính như sau:

- Xác định độ kim lún của nhựa đường; hiện thị kết quả độ kim lún;

- Xác định độ dãn dài của nhựa đường, khoảng cách đo tính bằng centimet, từ thời điểm bắt đầu mẫu bị kéo dài cho đến khi vừa đứt trong điều kiện vận tốc và nhiệt độ quy định;

- Xác định nhiệt độ làm nhựa đường chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái mềm;

- Tách riêng nhựa đường và cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa nhằm xác định hàm lượng nhựa có trong hỗn hợp bê tông nhựa;

- Đo độ bằng phẳng của mặt đường. Phục vụ cho công tác nghiệm thu, đánh giá chất lượng mặt đường;

- Đo độ võng đàn hồi của đường;

- Đầm mẫu bê tông nhựa tự động với số lượng chày đầm được cài đặt sẵn;

- Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall của mẫu bê tông nhựa

Phòng thí nghiệm đã thực hiện thí nghiệm cho một số dự án như sau:

- Thí nghiệm vật liệu cho đường RK, đường IHI, đường Steinweg thuộc khu công nghiệp Đình Vũ.

- Thí nghiệm vật liệu cho công trình đảo Vũ Yên - Vingroup.