Phòng TH-TN Bộ môn Tự động hoá hệ thống điện, Khoa Điện - Điện tử

Hệ thống phòng thực hành thí nghiệm (TH-TN) của Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện được xây dựng theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu dạy học, gắn kết đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục.

Hệ thống phòng TH-TN của Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện là nơi tổ chức các hoạt động dạy và học thí nghiệm cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo một số mô hình dạy học thí nghiệm hiện đại, chất lượng cao nhằm kích thích sự sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của người học.

Hệ thống các phòng TH-TN hiện đại, đầy đủ và đồng bộ đáp ứng yêu cầu không chỉ về mặt học thuật mà còn về mặt công nghệ. Nói cách khác, sau khi kết thúc khóa học, sinh viên có thể tự tin áp dụng kiến thức đã học vào trong lĩnh vực công nghiệp. Đây chính là điểm nổi bật trong các chương trình đào tạo ở Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bên cạnh đó, Bộ môn cũng xây dựng các phòng thí nghiệm, thực hành nghiên cứu dành cho giảng viên và sinh viên. Tại đây, giảng viên và sinh viên cùng nhau phát triển các dự án theo yêu cầu từ doanh nghiệp. Giảng viên cũng có thể thực hiện công tác nghiên cứu chuyên sâu và sinh viên sẽ phát triển các dự án yêu thích với sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên.

Mục đích của các phòng thực hành thí nghiệm

- Đối với sinh viên

+ Hiểu được mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành;

+ Áp dụng kiến thức kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

- Đối với giảng viên

+ Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề kỹ thuật cho doanh nghiệp;

+ Đào tạo bám sát và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp

+ Đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật;

+ Trao đổi tiếp cận với các công nghệ mới và chuyển giao công nghệ.

Các phòng thực hành thí nghiệm

- Phòng Lý thuyết mạch

- Phòng Đo lường và Tự động hóa

- Phòng Mô phỏng Hệ thống điện

- Phòng Kỹ thuật điện Cao áp

- Phòng máy 2