Phòng TH-TN Bộ môn Điện tự động, Khoa Điện - Điện tử

Phòng thực hành, thí nghiệm (TH-TN) Điện tự động, Bộ môn Điện tự động giao thông vận tải, khoa Điện - Điện tử bao gồm chuỗi các phòng thực hành thí nghiệm:

- Phòng thực hành thí nghiệm Máy điện - Cơ sở truyền đồng điện.

- Phòng thực hành Vật liệu - Khí cụ điện.

- Phòng thực hành Mô phỏng Trạm phát điện.

- Phòng thực hành Mô phỏng các bộ Truyền động điện.

- Phòng thực hành Mô phỏng Mạng truyền thông công nghiệp tàu thuỷ.

Việc đầu tư các phòng TH-TN với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành Điện tự động giao thông vận tải nói riêng và sinh viên Khoa Điện - Điện tử nói chung nhằm: Gắn kết nội dung lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên nhanh chóng làm chủ các khoa học kỹ thuật; phương pháp mới và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị, xí nghiệp trong thực tế, từ đó giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận các công nghệ mới và tiên tiến trên thế giới về ngành Điện tự động giao thông vận tải. Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, gắn kết việc học tập, giảng dạy với việc triển khai ứng dụng thực tế, thúc đẩy việc thu hút sinh viên đầu vào cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Tạo tiền đề cho sự đánh giá của các doanh nghiệp trong xã hội về chất lượng sinh viên sau khi ra trường cũng như phục vụ đánh giá ngoài của Khoa và Nhà trường.

Mục tiêu cụ thể của phòng thực hành:

- Phục vụ giảng dạy cho các học phần chính của chuyên ngành Điện tự động giao thông vận tải, cũng như các học phần của các chuyên ngành liên quan.

- Tạo môi trường triển khai đào tạo với hơn 1.000 SV của Khoa.

- Tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức chuyên môn, làm chủ khoa học kỹ thuật thông qua việc thực hành thí nghiệm trên hệ thống thực.

- Xây dựng môi trường hỗ trợ thực nghiệm, huấn luyện, nâng cao trình độ của các

cán bộ giảng viên trong khoa cũng như những học viên Sau đại học.

- Cung cấp cơ sở hạ tầng phục vụ, thử nghiệm cho các nghiên cứu khoa học liên quan. Giúp cho việc công bố các công trình trên các tạp chí và hội thảo mang tính thực tiễn cao hơn.

- Thu hút sự hợp tác nghiên cứu, triển khai dịch vụ của các công ty dịch vụ khai thác liên quan.

Các phòng TH-TN là công cụ để thực hiện để cụ thể hoá công việc giảng dạy cho các học phần, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên: Giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết, thực hành, để hiểu rõ hơn các yêu cầu của công việc triển khai dịch vụ công nghệ, triển khai hạ tầng trong thực tế; nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống; là môi trường để giảng viên, sinh viên, học viên cao học được tiếp cận thực tế thông qua việc thực hành, mô phỏng bài toán thực tế. Từ đó hiểu rõ hơn về cách thức triển khai các bài toán liên quan ở doanh nghiệp, tránh bỡ ngỡ sau khi tốt nghiệp.