Phòng Quản trị - Thiết bị tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 của Nhà trường, Phòng Quản trị - Thiết bị đã phối hợp tốt với Trạm Y tế  phun khử khuẩn các khu Giảng đường, ký túc xá, các tòa nhà làm việc;  tuyên truyền, hỗ trợ Viện Môi trường in hàng chục nghìn nhãn mác nước rửa tay khử khuẩn. Đặc biệt, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 2 năm 2020, thành phố Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Phòng QTTB đã phát động phong trào trong đơn vị và các cá nhân ủng hộ được 670kg gạo hỗ trợ 45 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Trường đã phần nào giảm bớt được khó khăn cho người lao động, động viên người lao động yên tâm công tác.