Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, cải tạo Nhà A3-1, khoa Máy tàu biển

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sáng ngày 16/7/2021, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, cải tạo Nhà A3-1, khoa Máy tàu biển. Dự buổi nghiệm thu có PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Trí Minh - Trưởng khoa Máy tàu biển, đại diện các Phòng QTTB, TCHC, KHTC; đơn vị thi công: Công ty CP Xây dựng ANCO Hà Nội; đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phòng.

Một số hình ảnh nhà A3-1 trước khi sửa chữa, cải tạo